"EL CENTRU" de Canet de Mar
Programació 2020
Grup Teatral ARGOT
del "Centru" de Canet de Mar

AL PRIMER CRIT
de Lluís Coquart

Dissabte, 29 de febrer, a les 9:30 de la nit
Diumenge, 1 de març, a les 6:00 de la tarda