PATRONAT TEATRE de Premià de Mar
Programació 2019
Cia: UNGLOPDETEATRE
Presenta

PAREJA ABIERTA
Direcció: Ferran Corbalan

Dissabte, 26 de gener i 2 de febrer, 
a les 10:00 de la nit

Diumenge, 27 de gener i 3 de febrer, 
a les 7:00 de la tarda
POCA YOKE

Texto y Direcció: Silvia Pérez Meix

Dissabte, 16 març a les 10:00 de la nit
Diumenge, 17 de març a les 7:00 de la tarda